Úvod

Vztahy mezi zákazníkem a prodávajícím při uplatňování práv z odpovědnosti za vady se řídí platnými právními předpisy (zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění a zákonem č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele vplatném znění) a tímto reklamačním řádem.Zákazníkem se rozumí spotřebitel ve smyslu § 2 odst. 1 písm. a) zákona č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele.


Uplatnění reklamace

Náležitosti potřebné k reklamaci

 • reklamované zboží řádně zabalte , přiložte kopii daňového dokladu nebo jiného dokladu o tom, kdy Vám bylo zboží dodáno
 • přiložte vyplněný reklamační protokol!
 • vše zašlete na adresu uvedenou v bodě 5. Nezapomeňte připojit Vaši zpáteční adresu. 
 • neposílejte na dobírku
 • reklamované zboží musí být kompletní a nepoškozené
 • Práva Kupujícího z vady uplatňuje kupující u prodávající na adrese prodávajícího: 

 •  VWAudi.cz Robert Studnička  Hájecká 46  Červený Újezd  PSČ  273 51

 •  nebo na emailu - dily@vwaudi.cz nebo telefonicky na tel. čísle: 602 229 530

 •  Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího reklamované zboží

 • Adresa k doručení reklamaci je - VWAudi.cz Robert Studnička Hájecká 46, Červený Újezd  PSČ 273 51
 • Kupující má právo odstoupit od kupní smlouvy do 14 dnů od převzetí zaslaného zboží.
 • Ve stejné lhůtě je v takovém případě povinen sdělit tuto skutečnost písemně prodávajícímu a bezodkladně zaslat na svůj náklad
 • nepoškozené a neopotřebené zboží zpět na adresu prodávajícího. 
 • Zboží musí být kompletní nepoškozené a zabaleno v původním obale nebo v kvalitativně stejně jako byl původní obal.